yandex

Евангелие от Марка, Глава 5, стих 18. Толкования стиха

Стих 17