yandex

Евангелие от Марка, Глава 3, стих 32. Толкования стиха

Стих 31