yandex

Евангелие от Марка, Глава 3, стих 27. Толкования стиха

Стих 26