yandex

Евангелие от Марка, Глава 2, стих 6. Толкования стиха

Стих 5