yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 26. Толкования стиха

Стих 25