yandex

Евангелие от Марка, Глава 13, стих 1. Толкования стиха

Стих 37