yandex

Евангелие от Марка, Глава 11, стих 33. Толкования стиха

Стих 32