1-я книга Маккавейская, Глава 13, Стих 35

Синодальный перевод
Синодальный перевод
И послал ему царь Димитрий ответ на эти слова и написал такое письмо:
Церковнославянский перевод
И# послA є3мY дими1трій цaрь по словесє1мъ си6мъ, и3 tвэщA є3мY, и3 написA є3мY є3пісто1лію сицевY:
Церковнославянский перевод (транслит)
И посла ему димитрий царь по словесем сим, и отвеща ему, и написа ему епистолию сицеву:
Український переклад І. Хоменка
Цар Димитрій вислав йому відповідь на його прохання і написав йому такий лист:
ბიბლია ძველი ქართულით
შემოუთვალა მას მედე დემეტრიოსმა ამ სიტყვებზე და მიუგო მას, ასეთი წერილი მისწერა:
Biblia Española Nacar-Colunga
Contestó el rey Demetrio a estas peticiones enviándoles letras del tenor siguiente:
Biblia ortodoxă română
Si a trimis la el regele Dimitrie dupa faptele acestea si i-a raspuns si i-a scris aceasta scrisoare:
Traduzione italiana (CEI)
Il re Demetrio lo assicurò in questo senso, poi gli rispose per iscritto inviandogli la seguente lettera:
Polska Biblia Tysiąclecia
Król zaś Demetriusz posłał do niego te słowa i dał mu pisemną odpowiedź następującym listem:
Српска Библија (Светосавље)
И одговори му Димитрије цар по тим ријечима. И одговори му и написа му овакву посланицу:
Българска синодална Библия
Цар Димитрий му прати отговор на тия думи и му написа това писмо:
Český překlad
Kral Demetrios na toto poselstvi odpovedel pisemne listem tohoto zneni:
Ελληνική (Септуагинта)
καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Δημήτριος ὁ βασιλεὺς κατὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ καὶ ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστολὴν τοιαύτην·
Latina Vulgata
Et Demetrius rex ad verba ista respondit ei, et scripsit epistolam talem: