yandex

Евангелие от Марка, Глава 3, стих 10. Толкования стиха

Стих 9